Пайдаланушы келісімі

1.Жалпы ережелер

1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі-Келісім) сайтқа жатады «https://kzcasinos.com», мекен-жайы бойынша орналасқан https://kzcasinos.com.

1.2. Сайт «https://kzcasinos.com» (бұдан әрі – Сайт) Сайт әкімшілігінің меншігі болып табылады.

1.3. Осы Келісім Сайт әкімшілігі арасындағы қатынастарды реттейді «https://kzcasinos.com» (бұдан әрі-Сайт әкімшілігі) және осы сайттың пайдаланушысы.

1.4. Сайт әкімшілігі пайдаланушыға ескертусіз кез келген уақытта осы келісімнің тармақтарын өзгерту, қосу немесе жою құқығын өзіне қалдырады.

1.5. Пайдаланушының сайтты пайдалануы келісімді және осы Келісімге енгізілген өзгерістерді қабылдауды білдіреді.

1.6. Пайдаланушы осы Келісімнің ондағы өзгерістердің бар-жоғын тексеру үшін дербес жауапты болады.

2. Терминдердің анықтамалары

  2.1. Төменде келтірілген терминдер осы Келісімнің мақсаттары үшін мынадай мағынаға ие:

  2.1.1 «https://kzcasinos.com» -домендік атауда орналасқан Интернет-ресурс https://kzcasinos.com өз қызметін Интернет-ресурс және оған ілеспе сервистер (бұдан әрі — Сайт) арқылы жүзеге асыратын.

  2.1.2. «https://kzcasinos.com» — пайдаланушы, сатушы және/немесе қызметтерді орындаушы үшін тауарлар және/немесе қызметтер және/немесе өзге де құндылықтар туралы ақпаратты қамтитын, тауарды таңдауды, тапсырысты және (немесе) сатып алуды және/немесе қызметті алуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін сайт.

  2.1.3. Сайт әкімшілігі-жеке тұлғаның атынан әрекет ететін сайтты басқаруға уәкілетті қызметкерлер сайт әкімшісі.

  2.1.4. Сайтты пайдаланушы (бұдан әрі – Пайдаланушы) — Интернет желісі арқылы сайтқа кіре алатын және сайтты пайдаланатын тұлға.

  2.1.5. Сайт мазмұны (бұдан әрі-мазмұн) — әдеби шығармалардың мәтіндерін, олардың атауларын, алғысөздерін, аннотацияларын, мақалаларын, иллюстрацияларын, мұқабаларын, мәтіні бар немесе мәтіні жоқ музыкалық шығармаларды, графикалық, мәтіндік, фотографиялық, туынды, Құрама және өзге де туындыларды, пайдаланушы интерфейстерін, көрнекі интерфейстерді, тауар белгілерінің атауларын, логотиптерді, КОМПЬЮТЕРГЕ арналған бағдарламаларды қоса алғанда, зияткерлік қызметтің қорғалатын нәтижелері, деректер базасы, сондай-ақ берілген мазмұнның дизайны, құрылымы, таңдауы, үйлестіруі, сыртқы түрі, жалпы стилі және орналасуы, сайттың құрамына кіретін және басқа да зияткерлік меншік объектілерінің барлығы бірге және/немесе сайтта қамтылған жеке-жеке https://kzcasinos.com.

  3. Келісімнің мәні

   3.1. Осы Келісімнің мәні пайдаланушыға сайтта қамтылған тауарларға және/немесе көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуді ұсыну болып табылады.

   3.1.1. Сайт пайдаланушыға келесі қызмет түрлерін (Сервистерді) ұсынады: сайтты іздеу және навигациялау құралдарына қол жеткізу; пайдаланушыға хабарламалар, Пікірлер, пайдаланушылардың шолуларын орналастыру, сайт мазмұнына баға беру мүмкіндігін беру;

   3.1.2. Осы Келісімнің қолданысына қазіргі уақытта сайттың барлық қолданыстағы (нақты жұмыс істейтін) қызметтері (сервистері), сондай-ақ олардың кез келген кейінгі модификациялары және одан әрі пайда болатын қосымша қызметтер (сервистер) жатады.

   3.2. Сайтқа кіру тегін.

   3.3. Осы Келісім жария оферта болып табылады. Сайтқа кіре отырып, Пайдаланушы осы Келісімге қосылған болып есептеледі.

   3.4. Сайттың материалдары мен сервистерін пайдалану Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

   4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

    4.1. Сайт әкімшілігі:

    4.1.1. Сайтты пайдалану ережелерін өзгертіңіз, сондай-ақ осы сайттың мазмұнын өзгертіңіз. Өзгерістер Келісімнің жаңа редакциясы сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

    4.2. Пайдаланушы құқылы:

    4.2.1. Сайтта бар барлық қызметтерді пайдаланыңыз, сондай-ақ сайтта ұсынылатын кез келген тауарларды және/немесе қызметтерді сатып алыңыз.

    4.2.2. Сайт қызметтеріне қатысты кез келген сұрақтарды қою: электрондық пошта арқылы: info@kzcasinos.com

    4.2.3. Сайтты Келісімде көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған мақсаттарда және тәртіппен ғана пайдалану.

    4.2.4. Сайттан ақпаратты көшіруге рұқсат етіледі.

    4.2.5. Әкімшіліктен пайдаланушы туралы кез-келген ақпаратты жасыруды талап етіңіз.

    4.2.6. Сайт ақпаратын арнайы рұқсатсыз коммерциялық мақсатта пайдаланыңыз.

    4.3. Сайтты пайдаланушы міндеттенеді:

    4.3.1. Сайт әкімшілігінің сұрауы бойынша осы сайттың көрсетілетін қызметтеріне тікелей қатысы бар қосымша ақпаратты ұсыну.

    4.3.2. Сайтты пайдалану кезінде Авторлардың және өзге де құқық иеленушілердің мүліктік және мүліктік емес құқықтарын сақтау.

    4.3.3. Сайттың қалыпты жұмысын бұзады деп санауға болатын әрекеттерді жасамаңыз.

    4.3.4. Сайтты пайдалана отырып, жеке не заңды тұлғалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын кез келген құпия ақпаратты таратпау.

    4.3.5. Нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын ақпараттың құпиялылығы бұзылуы мүмкін кез келген әрекеттерден аулақ болу.

    4.3.6. Сайтты жарнамалық сипаттағы ақпаратты тарату үшін пайдаланбаңыз, әйтпесе Сайт әкімшілігінің келісімімен.

    4.3.7. Қызметтерді мақсатпен пайдаланбаңыз:

    4.3.7.1. кәмелетке толмаған адамдардың құқықтарын бұзу және (немесе) оларға кез келген нысанда зиян келтіру.

    4.3.7.2. азшылықтардың құқықтарын бұзу.

    4.3.7.3. басқа адам немесе ұйымның және (немесе) қоғамдастықтың өкілі үшін оған жеткілікті құқықтарсыз, оның ішінде осы сайттың қызметкерлері үшін өзін таныстыру.

    4.3.7.4. сайтта орналастырылған қандай да бір тауардың және/немесе қызметтің қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты жаңылыстырулар.

    4.3.7.5. тауарды және/немесе қызметті дұрыс салыстырмау, сондай-ақ белгілі бір тауарларды және/немесе қызметтерді пайдаланатын тұлғаларға теріс көзқарасты қалыптастыру немесе осындай тұлғаларды соттау.

    4.3.7.6. заңсыз болып табылатын мазмұнды жүктеу үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарын бұзады; нәсілдік, ұлттық, жыныстық, діни, әлеуметтік белгілері бойынша зорлық-зомбылықты, қатыгездікті, жеккөрушілікті және (немесе) кемсітушілікті насихаттайды; нақты тұлғаларға, ұйымдарға, билік органдарына қатысты дұрыс емес мәліметтерді және (немесе) қорлауды қамтиды.

    4.3.7.7. Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын шектеулер мен тыйымдарды бұзуға бағытталған адамдарға жәрдемдесу.

    4.3.8. Ұсынылатын ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету.

    4.3.9. Үшінші тұлғалардың қол жеткізуінен жеке деректердің сақталуын қамтамасыз ету.

    4.4. Пайдаланушыға тыйым салынады:

    4.4.1. Сайттың мазмұнына қол жеткізу, Сатып алу, көшіру немесе бақылау үшін кез-келген құрылғыларды, бағдарламаларды, процедураларды, алгоритмдер мен әдістерді, автоматты құрылғыларды немесе баламалы қол процестерін қолданыңыз.

    4.4.2. Сайттың дұрыс жұмыс істеуін бұзу.

    4.4.3. Осы сайттың қызметтері арнайы ұсынбаған кез келген құралдармен кез келген ақпаратты, құжаттарды немесе материалдарды алу немесе алуға тырысу үшін сайттың навигациялық құрылымын кез келген тәсілмен айналып өту.

    4.4.4. Сайт функцияларына, осы сайтқа қатысты кез келген басқа жүйелерге немесе желілерге, сондай-ақ сайтта ұсынылатын кез келген қызметтерге рұқсатсыз қол жеткізу.

    4.4.5. Сайтта немесе сайтқа қатысты кез келген желіде қауіпсіздік немесе аутентификация жүйесін бұзу.

    4.4.6. Сайттың кез-келген басқа пайдаланушысы туралы кез-келген ақпаратты іздеуге, бақылауға немесе бақылауға тырысыңыз.

    4.4.7. Сайтты және оның мазмұнын Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған кез келген мақсаттарда пайдалану, сондай-ақ сайттың немесе басқа адамдардың құқықтарын бұзатын кез келген заңсыз қызметке немесе басқа қызметке итермелеу.

    5. Сайтты пайдалану

     5.1. Сайтқа кіретін Сайт пен мазмұн Сайт әкімшілігіне тиесілі және басқарылады.

     5.2. Сайттың мазмұны авторлық құқықпен, сауда белгілері туралы заңнамамен, сондай-ақ зияткерлік меншікке қатысты басқа да құқықтармен және жосықсыз бәсекелестік туралы заңнамамен қорғалған.

     5.3. Осы Келісім сайтта ұсынылатын тауарды сатып алу және/немесе қызметтер көрсету туралы барлық қосымша ережелер мен шарттарға өз қолданысын таратады.

     5.4. Сайтта орналастырылатын ақпарат осы Келісімді өзгерту ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

     5.5. Сайт әкімшілігі пайдаланушыға ескертусіз кез келген уақытта сайтта ұсынылатын тауарлар мен қызметтер тізбесіне және (немесе) олардың бағаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

     5.6. Осы Келісімнің 5.7-тармағында көрсетілген құжат тиісті бөлімде реттеледі және пайдаланушының сайтты пайдалануына өз қолданысын таратады:

     5.7. Құпиялылық саясаты: https://kzcasinos.com/piyalyly-sayasaty/;

     5.8. Осы Келісімнің 5.7-тармағында аталған құжаттардың кез келгені жаңартылуға жатады. Өзгерістер сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

     6. Жауапкершілік

      6.1. Пайдаланушы осы Келісімнің кез келген ережесін қасақана немесе абайсызда бұзған жағдайда, сондай-ақ басқа Пайдаланушының коммуникацияларына рұқсатсыз қол жеткізу салдарынан болуы мүмкін кез келген залалды Сайт әкімшілігі өтемейді.

      6.2. Сайт әкімшілігі жауапты емес:

      6.2.1. Еңсерілмейтін күштің, сондай-ақ телекоммуникациялық, компьютерлік, электрлік және өзге де сабақтас жүйелердегі ақаулардың кез келген жағдайының салдарынан туындаған операция жасау процесінде кідірістер немесе іркілістер.

      6.2.2. Аударым жүйелерінің, банктердің, төлем жүйелерінің әрекеттері және олардың жұмысына байланысты кідірістер.

      6.2.3. Егер пайдаланушыда оны пайдалану үшін қажетті техникалық құралдар болмаса, сондай-ақ пайдаланушыларды осындай құралдармен қамтамасыз ету бойынша ешқандай міндеттемелер болмаса, сайттың тиісті жұмыс істеуі.

      7. Пайдаланушы келісімінің шарттарын бұзу

       7.1. Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы осындай жария етуді талап етсе немесе оған рұқсат берсе, Сайт әкімшілігі Пайдаланушы туралы ақпаратты ашуға құқылы.

       7.2. Егер Пайдаланушы осы Келісімді немесе өзге құжаттарда қамтылған сайтты пайдалану шарттарын бұзған болса, сондай-ақ сайттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда не техникалық ақаулық немесе проблема себебінен Сайт әкімшілігі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз сайтқа кіруді тоқтатуға және (немесе) бұғаттауға құқылы.

       7.3. Пайдаланушы осы Келісімнің кез келген ережесін немесе Сайтты пайдалану шарттарын қамтитын өзге құжатты бұзған жағдайда, сайт әкімшілігі пайдаланушы немесе үшінші тұлғалар алдында сайтқа кіруді тоқтатқаны үшін жауапты болмайды.

       8. Дауларды шешу

        8.1. Осы Келісімнің Тараптары арасында кез келген келіспеушіліктер немесе даулар туындаған жағдайда талап қою (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) сотқа жүгінгенге дейін міндетті шарт болып табылады.

        8.2. Шағымды алушы оны алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шағым берушіні шағымды қарау нәтижелері туралы жазбаша хабардар етеді.

        8.3. Дауды ерікті тәртіппен шешу мүмкін болмаған кезде Тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен берілген өз құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.

        8.4. Сайтты пайдалану шарттарына қатысты кез келген талап-арыз, заңнамаға сәйкес қорғалатын сайт материалдарына авторлық құқықты қорғауды қоспағанда, талап қою үшін негіздер пайда болғаннан кейін 5 күн ішінде қойылуы тиіс. Осы тармақтың талаптары бұзылған жағдайда сот кез келген талап қоюды қараусыз қалдырады.

        9. Қосымша шарттар

         9.1. Сайт әкімшілігі пайдаланушыдан осы Пайдаланушы келісімінің өзгеруіне қатысты қарсы ұсыныстарды қабылдамайды.

         9.2. Сайтта орналастырылған пайдаланушының пікірлері құпия ақпарат болып табылмайды және оны Сайт әкімшілігі шектеусіз пайдалана алады.

         9.3. Сайтта постмодерация режимі қолданылады.